Missie
 

 

Monumentale ijzerwerken lijden nagenoeg altijd onder de desastreuze gevolgen van roest. Mede hierdoor worden ze vaak niet op waarde geschat en daarmee afgedaan als oud ijzer. Door goed te restaureren met oog voor detail en de conservering als uitgangspunt te nemen, ondergaan de zwaar aangetaste ijzerwerken een ware metamorfose en gaan ze bovendien weer een leven lang mee. Deze boodschap willen we uitdragen en waarmaken, hetzij door uitvoering zelf, hetzij door projectbewaking, advies en kwaliteitscontrole.

Stalen ramen zouden niet meer van deze tijd zijn. Op het gebied van duurzaamheid en de opkomende isolatiedrift worden deze toppers bij voorkeur vervangen door kunststof, aluminium of geïsoleerde profielen.

Het weinig volumineuze karakter van stalen ramen, met de daarbij behorende typische rankheid is kenmerkend voor de jaren dertig en twintig van de vorige eeuw. Besloten hierin ligt een lagere isolatiewaarde waar een hoge esthetische waarde tegenover staat. Het vervangen van klassieke stalen ramen voor beter geïsoleerde kozijnen gaat ten koste van ons cultureel erfgoed en in zekere zin ook van de duurzaamheid. Veel klassieke stalen ramen zijn al meer dan 80 jaar meegegaan en zullen, na restauratie zeker weer een levenscyclus meegaan, dit is duurzaamheid ten top.

Wij maken ons dan ook sterk voor het behoud van klassieke stalen ramen.