In de driehoek: prijs, kwaliteit en levertijd moet er altijd een het ontgelden.

De beste kwaliteit, de laagste prijs èn de snelste levertijd ? In de praktijk een onmogelijke combinatie.

De beste kwaliteit tegen een snelle levertijd kan, maar de prijs is er dan ook naar. De beste kwaliteit tegen een lage prijs kan ook, maar dan zult u geduld moeten hebben. En bij de laagste prijs en de snelste levertijd zal de kwaliteit het moeten ontberen. Bij aanbestedingen worden juist deze laatste twee criteria  veelvuldig gehanteerd.  Op de vraag waarom, moet ik het antwoord schuldig blijven. De faalfactor is hoog en de meerwerken zijn eerder regel dan uitzondering. Bovendien is het altijd maar de vraag welke kwaliteit er werkelijk geleverd wordt.

Kunt u beoordelen of een werk juist uitgevoerd wordt of niet? Of geldt: "it takes one to know one"?

Waar vindt u een ter zake deskundige, iemand met een pragmatische instelling, iemand die de taal van de werkvloer spreekt , zaken herkent en toeziet op kwaliteit?  

      Ik kan u hierin op weg helpen en geef u vrijblijvend advies over de mogelijkheden en de haalbaarheid van uw project.

Door tijdens uw project actief de kwaliteit te laten bewaken bespaart u kosten en realiseert u een meetbaar en dus beter resultaat.