Ambacht


Vanuit een passie voor het oude ambacht van begin vorige eeuw restaureren wij (jonge) monumentale ijzerwerken. De toegepaste technieken van de eerste helft van de vorige eeuw waren veelzijdig, creatief en vooruitstrevend. Die diversiteit maakt het restaureren van jonge monumentale ijzerwerken zo boeiend.

 

Conservering


De levensduur van monumentale ijzerwerken valt en staat met een goede conservering. Wij vinden dat goede afspraken en richtlijnen hieraan ten grondslag liggen. Samen met onze partner zijn wij hard bezig hier vorm aan te geven. Beide partijen zijn NACE level 2 gecertificeerd en mogen op hoog niveau coating-inspecties uitvoeren. 

 

Kennisoverdracht


Kennis is pas macht als je het met anderen kunt delen
want het feit dát je het deelt is belangrijker dan de illusie het te bezitten.

Door het geven van cursussen bij het Nationaal Restauratiecentrum en de Gemeente Amsterdam (BMA) breng ik mijn kennis en ervaring over op anderen.  Mijn ruime werkvloerervaring geeft mijn cursussen een eigentijds en interactief karakter. Zeer tot de verbeelding sprekend voor zowel timmerlieden als beleidsmakers.

 

Bureau Monumenten en Archelogie (Gemeente Amsterdam)
Sinds een aantal jaar verzorgt Bureau Monumenten & Archeologie (BMA) de cursus Restauratietechniek voor monumenten. Deze cursus is bedoeld voor diegenen die tijdens hun werk te maken hebben met onderhoud, restauraties en verbouwingen van monumenten. De cursus is opgezet door het BMA dat dagelijks te maken heeft met vragen uit de praktijk. Ik verzorg in deze het onderdeel restauratiemethodieken ijzerwerken.

 

Nationaal Restauratiecentrum
Download hier de brochure: cursusaanbod najaar 2016 van het Restauratiecentrum. De cursus  smeedwerk en ijzerwaren behandelt hang- en sluitwerk, smeedwerk, conserveren en restaureren. De dilemma's en de vraagstukken die naar boven komen worden bespreekbaar gemaakt tijdens de cursus. Door middel van presentatietechnieken wordt er veel met beeldmateriaal gewerkt.

 

 

 
Kernwaarden


 

Respect voor het ambacht, van zowel vroeger als nu


 

Cultureel, industrieel en watererfgoed laten herleven


 

Draagvlak creëren bij overheden, bedrijven, particulieren stichtingen en verenigingen


 

Waarborgen van kwaliteit en hier vorm aan geven